Badanie genetyczne kariotypu z krwi obwodowej w Lublinie

Kariotyp to zestaw chromosomów znajdujących się w komórkach somatycznych. Najczęściej materiał badawczy stanowi krew obwodowa. Ocena tego obszaru pozwala poznać liczbę i budowę chromosomów, które mogą różnić się kształtem czy wielkością. Nieprawidłowości stanowią często podstawę dla różnych dolegliwości, choć czasami nie wywołują objawów. Badanie stosuje się między innymi w diagnostyce i leczeniu niepłodności czy przy występowaniu w rodzinie aberracji chromosomowej. Pacjent nie musi się szczególnie przygotowywać do jego przeprowadzenia.

Badanie kariotypu
obrazek prezentujacy

Badanie kariotypu - kiedy się je wykonuje?

Badanie kariotypu jest najczęściej zalecane w przypadku niepowodzenia rozrodu. Mowa o braku ciąży, samoistnemu poronieniu czy urodzeniu dziecka z wadami rozwojowymi. Jest wykonywane także w przypadku opóźnienia rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawności intelektualnej bądź występowania cech wskazujących na aberrację chromosomową. Ponadto warto przeprowadzić omawiane badanie, jeżeli w rodzinie pacjenta występują wspomniane aberracje, ponieważ nawet w przypadku braku objawów może dojść do przekazania ich potomstwu.

Jak przebiega badanie kariotypu z krwi obwodowej?

Badanie polega na pobraniu krwi obwodowej do probówki z heparyną litową. Następnie materiał zostaje dokładnie wymieszany z antykoagulantem. Specjalista za pomocą mikroskopu ocenia preparat cytogenetyczny z zastosowaniem prążków GTG lub C. By tego dokonać, wcześniej hoduje się komórki pozyskane in vitro. Przez to trzeba mieć świadomość, że wyniki nie są możliwe do odczytania natychmiast. Czas realizacji badania wynosi około miesiąca. Rezultat jest podawany w międzynarodowej nomenklaturze cytogenetycznej.

Ile kosztuje badanie genetyczne kariotypu w Lublinie?

Cena badania genetycznego jest uzależniona od kilku czynników. Może to być konieczność przyspieszenia otrzymania wyniku czy dodatkowa konsultacja z lekarzem specjalistą. Co ważne - Laboratorium Badań Genetycznych z Lublina działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na pokrycie kosztów związanych z badaniami. Oczywiście, w tym przypadku konieczne jest posiadanie odpowiedniego skierowania. Placówka przyjmuje też pacjentów prywatnie.